[Infographic]3 lý do bạn nên học Tools SQL đầu tiên khi muốn trở thành Data Analyst

3 lý do bạn nên học SƯL đầu tiên nếu muốn apply Data Analyst thành công

Khi mới bắt đầu tìm hiểu lộ trình trở thành Data Analyst, bạn sẽ gặp nhiều khái niệm khác nhau về Tools như SQL, Python, R, Tableau, Power BI, Google Data Studio… Vậy trong vũ trụ tools, một người mới cần phải làm quen với tool nào trước? 

Câu trả lời chính là: SQL. 

Và đây là 03 lý do mà bạn nên học SQL đầu tiên: 

Infographic 3 lý do bạn muốn học SQL đầu tiên khi muốn trở thành Data Analyst

Đọc đầy đủ bài viết 3 lý do bạn nên học Tools SQL đầu tiên khi muốn trở thành Data Analyst

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *