Category: Design Life

Thiết kế cuộc sống – một chủ đề nghe có vẻ rất vĩ mô nhưng lại chính hết sức gần gũi. Design Life với Vinh chính là việc chúng ta học tập, làm việc, giải trí, tổ chức các mối quan hệ… trong cuộc sống mỗi ngày với tất cả sự chú tâm và có mục đích. Chính vì vậy, các bài viết tại đây là những câu chuyện chiêm nghiệm đời thường của Vinh về mối quan tâm đối với việc có thể chủ động thiết kế, sắp xếp cuộc sống của chính mình sao cho mình thấy hiệu quả, thoải mái hoặc đơn giản là vì mình muốn như thế nhất!