Category: Case Study

Những câu chuyện về nghề Data Analyst được chia sẻ từ Vinh và các đồng nghiệp. Qua công việc thực tế, chúng ta không chỉ có cơ hội kiểm nghiệm lại kiến thức đã học mà còn học được rất nhiều kiến thức mới. Những tình huống nho nhỏ thường xuyên xảy ra trong quá trình làm việc tại vị trí Data Analyst của vinh và đồng nghiệp sẽ giúp các bạn có thêm những góc nhìn mới mẻ và thú vị.