Category: Công cụ

Công cụ – Tools trong Data Analyst nói riêng và lĩnh vực Khoa học dữ liệu nói chúng là một đề tài rộng và luôn hấp dẫn – bởi nó gắn với sự phát triển không ngừng nghỉ của các xu hướng công nghệ và tính chất Adapt của người làm dữ liệu. Đây là nơi tổng hợp các bài viết của Vinh về công cụ data analytics trong học tập, phỏng vấn, công việc thực tế, xu hướng phát triển và ứng dụng mới…