Category: Lộ trình

Các bài viết về vị trí Data Analyst (DA) giúp bạn có góc nhìn tổng quan về nghề trong giai đoạn mới tìm hiểu: lộ trình học chi tiết, tính chất của vị trí DA, những lưu ý quan trọng trước chuyển ngành… tổng hợp trên kinh nghiệm cá nhân và quan sát các trường hợp thực tế trong suốt quá trình coaching của Vinh sẽ giúp các bạn có thêm thông tin trước khi ra quyết định chuyển ngành.