[Infographic] 3 cuốn sách gối đầu giường nếu bạn muốn thành thạo SQL

3 cuốn sách gối đầu giường nếu bạn muốn thành thạo SQL

Tìm đọc những cuốn sách hay là một trong 3 phương pháp quan trọng để học tập mà Vinh luôn nói trong các buổi coaching của mình. Trong bài viết hôm nay, Vinh sẽ tổng hợp và chia sẻ 5 cuốn sách có thể giúp bạn có thể tích lũy được những kiến thức quan trọng về dữ liệu, bên cạnh việc theo học các khóa học trực tuyến hay thực hành bài tập trên máy tính.

[Infographic] 3 cuốn sách gối đầu giường nếu bạn muốn thành thạo SQL

Tải sách tại đây

Đọc đầy đủ bài viết 3 cuốn sách gối đầu giường nếu bạn muốn thành thạo SQL

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *