[Infographic] 3 tips giúp bạn nâng cao kỹ năng trực quan hóa dữ liệu

3 tips truc-quan-hoa-du-lieu

Dashboard, report là một trong những output quan trọng trong công việc thường ngày của mọi Data Analyst hay Business Intelligence Analyst, là thứ giúp stakeholders ở nhiều phòng ban khác nhau trong tổ chức nhìn thấy được “câu chuyện” về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó có những kế hoạch hành động hiệu quả nhằm duy trì, cải thiện hay phát triển tình hình đó. Vì thế, có thể nói, trực quan hóa dữ liệu (data visualization) là một trong những kỹ năng đầu tiên cần học nếu bạn muốn trở thành 1 DA/ BI có sức ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của doanh nghiệp.

[Infographic] 3 tips giúp bạn nâng cao kỹ năng trực quan hóa dữ liệu

Xem đầy đủ bài viết 3 tips giúp bạn nâng cao kỹ năng trực quan hóa dữ liệu

– Xem ngay Lộ trình học Data Analyst chuyển ngành thành công trong vòng 6 tháng
– Xem ngay Lộ trình học Marketing Automation & Analytics Coaching 1 on 1 để upgrade kỹ năng phân tích cho Marketer
– Tham gia Vietnam Data Analyst Forum – #1 Informative Group để học hỏi và chia sẻ kiến thức về Data Analytics
– Cập nhật lịch khai giảng, chương trình ưu đãi và nhận tư vấn chuyển ngành miễn phí tại Data Coaching 1 on 1 – UniGap

Share để lưu bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *