[Infographic] 5 kỹ năng cần thiết cho nghề khoa học dữ liệu (cập nhật năm 2023)

5 kỹ năng cần thiết của ngành DS

Data Analyst/Data Scientist là những vị trí nghề nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến và cần thiết trong các doanh nghiệp hiện đại. Người làm dữ liệu được kỳ vọng sẽ là những người mang tư duy học hỏi không ngừng, cải tiến liên tục để biến những con số và thông tin đã được thu thập thành những insights hữu ích giúp tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đi lên. Để thực hiện điều đó, việc củng cố các kỹ năng sẵn có và trang bị thêm kiến thức, kỹ năng mới là điều tất yếu.

[Infographic] 5 kỹ năng cần thiết cho nghề khoa học dữ liệu (cập nhật năm 2023)

Đọc đầy đủ bài viết 5 kỹ năng cần thiết cho nghề khoa học dữ liệu (cập nhật năm 2023)

Share để lưu bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *