9 Lệnh SQL cơ bản Data Analyst cần biết

Hành động Data Analyst thực hiện nhiều nhất với một cơ sở dữ liệu chính là thực hiện câu lệnh SQL. Trong bài viết “3 lý do bạn nên học SQL đầu tiên khi muốn trở thành Data Analyst”, Vinh đã chia sẻ về tầm quan trọng của SQL đối với công việc của một Data Analyst nói riêng, hay ngành dữ liệu nói chung. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 9 câu lệnh SQL cơ bản mà Data Analyst nào cũng cần biết nhé!

[Infographic] 9 Lệnh SQL cơ bản Data Analyst cần biết
[Infographic] 9 Lệnh SQL cơ bản Data Analyst cần biết

Đọc đầy đủ bài viết 9 Lệnh SQL cơ bản Data Analyst cần biết

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *