[Infographic] Giá trị của chứng chỉ Power BI trên CV apply Data Analyst

Giá trị chứng chỉ power bi

Đa số các vị trí Data Analyst hiện tại đều yêu cầu ứng viên có kỹ năng, kinh nghiệm sử dụng BI tools như Power BI, Tableau, Google Data Studio… Vì vậy, việc đầu tư học tập và thực hành BI tools là vô cùng cần thiết. Nếu bạn đã chọn học tập Power BI thành thạo và thực hành qua nhiều project, đừng quên giúp kỹ năng này của bạn thể hiện nổi bật trên CV nhé!

Một cách đơn giản và hiệu quả chính là đưa Chứng chỉ Power BI vào CV.

[Infographic] Giá trị của chứng chỉ Power BI trên CV apply Data Analyst

Xem đầy đủ bài viết Giá trị của chứng chỉ Power BI trên CV apply Data Analyst

Share để lưu bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *