[Infographic] Giữa muôn vàn BI tools ngoài kia, bạn nên “bắt tay” cùng tool nào?

Chọn Power BI

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công cụ để trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization), vậy với một người mới bắt đầu hoặc mong muốn chuyển sang ngành data thì nên bắt đầu với tools nào? 

Trước tiên, những tools được dùng để visualize data thường được gọi là Business Intelligence Tools – (BI Tools). BI tools được sử dụng cho 3 bước: (1) gather data, (2) data preparation, (3) data visualization. 

[Infographic] Giữa muôn vàn BI tools ngoài kia, bạn nên “bắt tay” cùng tool nào?
[Infographic] Giữa muôn vàn BI tools ngoài kia, bạn nên “bắt tay” cùng tool nào?
Share để lưu bài viết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *