It's OKE to be rejected

Sau kinh nghiệm Coaching cho hàng trăm bạn, mình nhận thấy điều kiện bắt buộc để các bạn có offer là các bạn phải bị reject. Đó là 1 bước bắt buộc phải đi qua trên hành trình. Apply giống như bạn đang chơi game vậy, thua thì chơi lại và không ai phá đảo ngay từ lần đầu tiên

Infographic It’s OKE to be rejected
Infographic It’s OKE to be rejected

Mời bạn đọc đầy đủ bài viết It’s OKE to be rejected

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *