[Infographic] Làm thế nào để kỹ năng SQL của bạn nổi bật trước nhà tuyển dụng?

Làm thế nào để kỹ năng SQL của bạn nổi bật trước nhà tuyển dụng?

SQL có thể được xem là công cụ đầu tiên nhà tuyển dụng quyết định ứng viên liệu có đủ năng lực để trở thành một Data Analyst thực thụ hay không, trước khi bàn để các công cụ khác như Visualization (Power BI), hay Python. Vậy nhà tuyển dụng sẽ đánh giá kỹ năng SQL qua những khía cạnh nào và đâu là những điểm có thể khiến CV tỏa sáng? Cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé!

[Infographic] Làm thế nào để kỹ năng SQL của bạn nổi bật trước nhà tuyển dụng?

Xem Làm thế nào để kỹ năng SQL của bạn nổi bật trước nhà tuyển dụng?

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *