Mindset đúng đắn giúp bạn học SQL hiệu quả hơn

Khi bắt đầu học kỹ năng nào, hay đơn giản là chơi một bộ môn thể thao nào đó, chúng ta luôn cần phải phải có sự chuẩn bị. Với SQL, hay bất kì một technical skill nào khác, chúng ta cần chuẩn bị tâm lý tốt và vững vàng trước khi chơi cùng nó. 

[Infographic] Mindset đúng đắn để học SQL hiệu quả hơn

Đọc đầy đủ bài viết Mindset đúng đắn để học SQL hiệu quả hơn

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *