Những lỗi sai kinh điển khi mới sử dụng SQL

Công cụ chỉ giúp các Data Analyst giải quyết câu hỏi How, trong khi để thực sự giải quyết vấn đề Why chúng ta cần đến Mindset. Chính vì thế, trong thời gian đầu sử dụng SQL hay các bạn fresher DA thường mắc phải khá nhiều lỗi mà mình gọi là “kinh điển”.

Infographic Những lỗi sai kinh điển khi mới sử dụng SQL
Infographic Những lỗi sai kinh điển khi mới sử dụng SQL

Đọc đầy đủ bài viết Những lỗi sai kinh điển khi mới sử dụng SQL

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *