Phân biệt Data Analyst và Business Analyst

Khi mới bắt đầu tìm hiểu về ngành, có khá nhiều bạn sẽ phân vân về 2 vị trí Data Analyst (DA) và Business Analyst (BA). Tuy nhiên 2 vị trí này rất khác nhau về bản chất công việc. Bài viết này của mình sẽ giúp các bạn có được góc nhìn tổng quan nhất, phân biệt được 02 vị trí và trả lời câu hỏi đâu là vị trí phù hợp với mình nhất!

Infographic Phân biệt Data Analyst và Business Analyst
Infographic Phân biệt Data Analyst và Business Analyst

Mời bạn đọc đầy đủ bài viết Phân biệt Data Analyst và Business Analyst

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *