Thời điểm tốt nhất để học Data Analyst là giai đoạn Fresher/ Junior

Trong thời gian gần đây, mình có nhận được nhiều câu hỏi từ các bạn: “Em mới ra trường, không có kinh nghiệm thì có làm Data Analyst được không?” hoặc “Mình đã ngoài 30 tuổi học Data Analyst có khó khăn gì không”… mình tin cũng có rất nhiều bạn đọc đang có những câu hỏi tương tự trong lúc tìm kiếm các thông tin trên google. Trong bài viết hôm nay, mình sẽ chia sẻ những góc nhìn, đánh giá của cá nhân mình để có thể trả lời câu hỏi “Thời điểm tốt nhất để học Data Analyst” – cũng như chia sẻ từng thời điểm, từng giai đoạn để gia nhập ngành thì cần lưu ý những gì nhé! 

Infographic Thời điểm tốt nhất để học Data Analyst
Infographic Thời điểm tốt nhất để học Data Analyst

Mời bạn đọc đầy đủ bài viết Thời điểm tốt nhất để học Data Analyst

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *