Các bài viết chủ đề Design Life là các bài học mà Vinh chiêm nghiệm và đúc rút ra từ quá trình học hỏi, thực hành và quan sát của bản thân trong công việc và cuộc sống