Category: Mindset

Tư duy – Mindset là một mảnh ghép quan trọng và đồng hành lâu dài đối với người làm trong ngành Khoa học dữ liệu. Đây là nơi tổng hợp các bài viết xoay quanh chủ đề tìm hiểu và phát triển tư duy trong nghề Data Analyst mà Vinh đã học hỏi và tích luỹ được từ quá trình học tập, làm việc và coaching cho các bạn học viên.