Tương lai của ngành Data Analyst

Việc lựa chọn nghề nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, mỗi quyết định khác nhau sẽ đưa ta bước đến những cái ngã rẽ khác nhau. Để có được lựa chọn đúng đắn, chúng ta luôn cần nhiều thời gian, công sức để tìm tòi thông tin về nghề nghiệp mình quan tâm. Vì vậy theo quan điểm của mình, trước khi chọn nghề nghiệp cần có cái nhìn rõ ràng về ngành đang quan tâm. Nghề Data Analyst cũng vậy. và mình tin rằng, với nhiều bạn đang tìm hiểu về vị trí này cũng đang trăn trở với nhiều câu hỏi, trong đó có sự băn khoăn liệu vị trí DA này sẽ đưa các bạn phát triển đến đâu, tương lai trong 3 – 5 năm nữa sẽ như thế nào… Để giúp các bạn hiểu thêm về nghề, trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ những góc nhìn về “Tương lai của ngành Data Analyst”

Infographic Tương lai của ngành Data Analyst
Infographic Tương lai của ngành Data Analyst

Mời bạn đọc đầy đủ bài viết Tương lai của ngành Data Analyst

Các kênh thông tin của Vinh:

Share để lưu bài viết

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *